שורטליסט

2020 2021 2022

טליה מוקמל

עיצוב מוצר

״גוף עבודותיי מורכב מאובייקטים פיסוליים ומיצבים המשלבים תהליכי ייצור מודרניים ומסורתיים המבטאים את הדיכוטומיה התרבותית בה גדלתי. ההיסטוריה האילמת של משפחתי המורחבת והחיים בסביבה חברתית-תרבותית מורכבת מגדירים את מרחב המחקר והעשייה בתוכו אני עומלת בחיפוש אחר זהות מקומית ואישית״.

טליה מוקמל ילדית 1985, מעצבת ויוצרת רב תחומית. בעבודותיה מנהלת דיאלוג בין פרקטיקות מן עולם התעשייה לבין פרקטיקות של מלאכות יד שונות.
המשך השורטליסט