הגשת מועמדות

    תהליך ההגשה קצר וכרוך בהעלאת מספר מסמכים ומילוי פרטים אישיים:

    מסמכים שצריך להכין מראש:תיק עבודות, קורות חיים, סריקת תעודת זהות, הצהרת כוונות אישית, תקנון חתום.

    פרטים אישיים

    העלאת קבצים* על הקבצים להיות בשפה האנגלית ובפורמט: PNG/JPG/PDF 25 mb