גילי קוצ'יק ורן אמיתי - פרס אדמונד רוטשילד לעיצוב

גילי קוצ'יק ורן אמיתי

2021

עיצוב מוצר

גילי קוצ'יק ורן אמיתי, הקימו את הסטודיו הנושא את שמם בשנת 2009 (לשעבר סטודיו בייקרי) עם סיום לימודיהם בבצלאל. הם מאמינים בעיצוב שמבוסס על תהליך אקספרימנטלי ומעשי תוך התנסות ומשחק בחומרים וטכנולוגיות. הפרויקטים השונים סטודיו נעים בין ריהוט המיוצר בשיתוף חברות מסחריות באירופה, מוצרים תעשייתיים ופריטים בסדרות מוגבלות.

מתוך הצהרת הכוונות של הסטודיו:

"תהליך החשיבה בסטודיו שלנו נשען על הכרה שעיצוב אובייקטים היה כאן לפנינו ויהיה כאן אחרינו. לכן אנחנו רואים את עצמנו כחוליה בשרשרת האבולוציה הארוכה של עיצוב שמחברת, מכורח היותה חוליה, בין העבר לעתיד. מסיבה זו, העבודות שלנו נשענות על הבנה מעמיקה של ההיסטוריה של עיצוב ומתכתבות עם הנעשה בעיצוב בעבר ובהווה, מתוך רצון לקדם את התחום, כל עוד האבולוציה שלו נמצאת בחזקתנו, למקומות חדשים ובתקווה טובים יותר."

נימוקי השופטים:

"פרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב מוענק לגילי קוצ'יק ולרן אמיתי, על עבודתם המשותפת והישגיהם המקצועיים המרשימים כסטודיו צעיר. גוף העבודות שמציגים קוצ'יק ואמיתי בתחומי הריהוט, עיצוב מוצר ופיתוח אבות-טיפוס, מציב אותם בחזית העיצוב התעשייתי המקומי והבינלאומי גם יחד. עשייתם מתאפיינת בהתייחסות מחד למסורות עיצוב ולאייקונים תרבותיים ומאידך לשילוב חדשנות וטכנולוגיות מגוונות, המתגלמת בפיתוח שפה אסתטית אישית ורעננה.

פריצתו של סטודיו קוצ'יק אמיתי לשדה הבינלאומי נעשתה תוך שילוב של תעוזה יצירתית, הקפדה על סטנדרטים גבוהים ושותפות מקצועית עם החברות היצרניות. בגרות מקצועית זו מהווה סמן מוביל למעצבים צעירים רבים המבקשים להשתלב בשדה זה.

הוועדה מצאה עניין רב בעבודות הסטודיו, בעיסוקם בעיצוב מוצר קלאסי באמצעות פתרונות חומריים, טכנולוגיים, מכניים ונרטיביים מקוריים ומפתיעים. לאור הישגיהם ומתוך אמון בעבודתם העתידית בתחום, זוכים גילי קוצ'יק ורן אמיתי בפרס אדמונד דה רוטשילד לעיצוב מוצר 2021, בקטגוריית מעצבים צעירים."